Medielandskapet antar nye former. Nye kanaler vokser frem, andre går tilbake. Ny teknologi og sosiale medier har åpnet nye arenaer for dialog, og våre medievaner er i stadig endring. Har du tilpasset kommunikasjonen din til den nye mediehverdagen?

Uansett hvilken bransje du jobber i og hvilken målgruppe du ønsker å nå, vil du oppnå de beste resultatene med en gjennomtenkt og spisset kommunikasjon.

De fleste PR-strategier, markeds- eller informasjonskampanjer involverer i dag mange kanaler. For å legge en god strategi og gjennomføre en vellykket kampanje trenger man kunnskap fra mange disipliner.

I Nordic Media Team har vi samlet samarbeidspartnere med lang og bred erfaring fra ulike typer medieprosjekter, og når du kommer til oss med en utfordring får du tilgang til dette nettverket av engasjerte og dyktige kommunikasjonsfolk.

Du får en fast kommunikasjonsrådgiver, og dersom det er behov for det setter vi sammen et team som er skreddersydd for å løse nettopp ditt problem eller utforme din strategi. Hos oss får du hjelp til planlegging, utforming og gjennomføring av alle typer kommunikasjonstiltak.

 


Klikk for å kontakte Nordic Media Team