Få mer gjennomslagskraft med et vinnende kroppsspråk


Hvordan påvirker kroppsspråket ditt andre mennesker – og ikke minst deg selv? Hvordan kan du gjennom bevisst bruk av kroppsspråk få større gjennomslagskraft?

Forskning viser at hva vi faktisk sier, bare teller ca. 7% for hvordan tilhøreren oppfatter budskapet. Stemmeleie og tonefall teller 35%, og kroppsspråket teller hele 55% for hvordan budskapet ditt blir tolket og mottatt.

Ved å være bevisst på eget og andres kroppsspråk og benytte deg av noen enkle teknikker, kan du bli tryggere i mange situasjoner og få et vinnende kroppsspråk.

Noen av temaene vi er innom i løpet av et kurs eller foredrag i kroppsspråk er:

  • Forstå kroppsspråk bedre
  • Hvordan påvirker det andre – og deg selv?
  • Intimsone
  • Hvilke signaler avslører usikkerhet og nervøsitet?
  • Kroppsspråk som utstråler selvsikkerhet
  • Hvordan bruke kroppsspråk som verktøy for å redusere stress og nervøsitet og dempe konflikter

Vi gjennomfører både åpne og bedriftsinterne kurs i kroppsspråk, eller du kan få en-til-en-veiledning.

Vil du vite mer om kurs i kroppsspråk? Send en mail til info@nordicmediateam.no eller ring oss på tlf. 98 88 36 88.

 

Kroppsspråk

Hvilket signaler gir du gjennom kroppsspråket ditt?