Presentasjonsteknikk


Lær å fremstå som profesjonell og sikker når du legger frem resultater og rapporter eller holder foredrag!

De fleste av oss, uansett om vi er studenter eller i full jobb, holder presentasjoner fra tid til annen – vi legger frem resultater og rapporter, vi holder pitcher eller leder møter.

Mange gruer seg i lang tid før de skal fremføre noe, og av og til kan nervøsiteten ta overhånd slik at den rett og slett overdøver selve budskapet.

Heldigvis er dette noe du kan trene på og bli tryggere på.

Foredraget tar for seg følgende temaer og gir konkrete tips og råd til hvordan du kan komme over nervøsiteten og bli bedre til å holde presentasjoner:

  • Forberedelser
  • Hvordan håndtere nervøsitet
  • Bli bevisst på signalene du sender gjennom kroppsspråk og stemmebruk
  • Riktig kroppsspråk og stemmebruk
  • Teknikker for å fremstå som trygg og profesjonell foran en forsamling

For å finne ut mer om hvordan du og dine kolleger kan lære mer om presentasjonsteknikk, kontakt oss på info@nordicmediateam.no eller ring oss på 98 88 36 88.