Skal du kjøre en effektiv rekrutteringsprosess i dagens arbeidsmarked, kommer du ikke utenom sosiale medier.

Det er ikke dermed sagt at du skal kaste alle tradisjonelle metoder over bord – en kombinasjon av sosiale medier og veletablerte rekrutteringsmetoder og –kanaler gir ofte gode resultater.

For å lykkes med sosiale medier holder det ikke å poste linker til stillingsannonser på firmaets Facebookside. God planlegging og kjennskap til de ulike elementene i en sosiale rekrutteringsprosess er viktig.

Kurset i rekruttering i sosiale medier gir en innføring i de ulike elementene som inngår i en god strategi for sosial rekruttering og dekker blant annet følgende temaer:

  • Valg av kanaler
  • Tilstedeværelse/dialog/online nettverking
  • Employer branding i sosiale medier
  • Proaktiv rekruttering
  • Arbeidsplass-ambassadører

For å legge best mulig grunnlag for effektiv bruk av sosiale medier i rekrutteringsprosessen anbefales deltakerne å også ta kurset LinkedIn for rekrutterere.