Strategi

«- Forbered deg alltid godt før ethvert møte eller strategi du skal lage. Sett klare mål, vit hvem målgruppen er og gjør en analyse slik at du vet hva de ønsker å oppnå, hva som trigger dem og hva som er en deal braker. Vinner du forberedelsene, vinner du frem med resten også.»

Dette terpet en av mine tidligere sjefer alltid på til det kjedsommelige. Men hun hadde rett.

Jo klarere bilde du har av hva du ønsker å oppnå, hvem du skal kommunisere med og hvordan de reagerer i den situasjonen eller kanalen du velger å kommunisere med dem i, jo større sannsynlighet er det for at du greier å utforme budskapet på en slik måte at det når frem og har den ønskede effekten.

Det er lett å få litt tunnelsyn når man jobber med strategier i egen bedrift, spesielt i disse dager hvor sosiale medier ofte er en naturlig forsterkning eller et eget element og sosiale medier ikke er din kjernekompetanse i utgangspunktet.

Ofte kan det være nyttig å hente inn noen utenfra for å se helheten og komme med forslag til hvordan sosiale medier kan og bør brukes for å oppnå det dere ønsker med kampanjen, markeds- eller kommunikasjonsstrategien deres.

Har dere en strategi for sosiale medier?
Når det gjelder sosiale medier syndes det ofte når det gjelder strategi. Mange bare kjører på med en kampanje i sosiale medier uten å ha en klar strategi for hvordan profilen eller kontoen skal forvaltes når kampanjen er over, eller hvordan den passer inn i den overordnede markeds- eller forretningsstrategien.

En annen vanlig snublefelle er at bedriften oppfordrer de ansatte til å delta aktivt i sosiale medier uten å ha utarbeidet retningslinjer for denne eller gitt medarbeiderne tilstrekkelig informasjon og kunnskap til virkelig å bidra positivt til bedriftens omdømme og merkevare.

Og hva med planen for krisekommunikasjon, har dere en strategi for hvordan dialogen med publikum og presse skal håndteres i sosiale medier, eller for hvordan dere kan bruke sosiale medier proaktivt?

Workshops eller hele strategiprosesser
Våre kommunikasjonsrådgivere har en helhetlig tilnærming og trening i å jobbe med strategier som involverer sosiale medier for både små og store kommunikasjonsprosjekter og kampanjer.

Vi kan levere innspill til dine eksisterende strategier gjennom en endags workshop, strategier for enkeltstående kampanjer eller omfattende markeds- eller strategier for sosiale medier for hele bedriften/organisasjonen.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi jobber med strategi for sosiale medier og hvordan vi kan hjelpe deg å ta sosiale medier fra noe som gjøres av ildsjeler til et verdiøkende element i kampanjer og bedriftens markeds- og kommunikasjonsaktiviteter.